Usługi

Outsourcing

Outsourcing to przyznanie firmie zewnętrznej funkcji oraz zadań w ściśle określonych w umowie obszarach działania. Nasze doświadczenie w ousourcingu pracowników pozwala nam na tworzenie zespołów idealnie dobranych do potrzeb naszych klientów. Zajmujemy się także usprawnianiem procesów biznesowych oraz optymalizacją kosztów, w celu maksymalizacji zysków współpracujących z nami firm.

Outsourcing image
 • Czym się zajmujemy?

  W AQS zajmujemy się dostarczeniem pracowników do zespołów naszych partnerów biznesowych. Oferujemy również usługi i rozwiązania, mające na celu usprawnienie procesów zachodzących w firmie klienta oraz optymalizacji kosztów.

 • Za co odpowiadamy?

  Odpowiadamy za dobór specjalistów do naszego zespołu, ich szkolenia i proces wdrożeń. Zapewniamy odpowiedni ubiór, pozwolenia oraz potrzebne badania. Koordynujemy zespoły, wyznaczamy zadania, wprowadzamy procesy zarządzania i motywowania pracowników, a także rozliczamy ich z wykonywanej pracy.

 • Jak wspieramy naszych partnerów?

  Do każdego projektu oddelegujemy inżyniera, który wspiera klienta w procesach planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania pracowników oraz w pełni zarządza procesami w projekcie.

Korzyści z outsourcingu

 • obniżenie kosztów związanych z rekrutacją
 • redukcja kosztów stałych
 • lepsza organizacja pracy
 • większa elastyczność procesów produkcyjnych
 • obsługa administracyjno-kadrowa
 • zapewnienie odpowiednich zezwoleń oraz badań do pracy
 • kontrola, koordynowanie oraz rozliczanie z wykonywanej pracy
 • kompleksowość wykonywanych zleceń
Nasze usługi

Wsparcie w procesie produkcyjnym

Zaufaj naszym specjalistom i zdobądź stabilnego partnera biznesowego na długie lata.

 • Produkcja

Produkcja

Wspieramy firmy produkcyjne oddelegowując wykwalifikowanych pracowników na każdy proces produkcyjny.

Nasze działania zaczynają się od dostarczeniu wartościowego pracownika na obszar produkcji Klienta po całkowite przejęcie obszaru produkcyjnego z własnym kierownictwem biorąc pełną odpowiedzialność za jakość powierzonych zadań w poszczególnym etapie produkcji.

Dowiedz się więcej
Image

Logistyka

W ramach oferowanych usług jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie we wszystkich procesach logistycznych począwszy od oddelegowaniu do pracy w pełni przygotowanego do realizacji pracy pracownika po całkowite przejęcie obszaru logistyki wewnętrznej przez naszą firmę i zarządzaniu we współpracy z Klientem.

Jako firma bierzemy na siebie wszystkie koszty szkoleń naszych pracowników tj. UDT.

Zaopatrzenie produkcji

Przygotowanie towarów do wysyłki

Przyjęcia dostaw

Praca ze skanerem

Konfekcja zamówień

Inwentaryzacja

Nasze usługi

Kontrola jakości w procesie produkcyjnym

Zaufaj naszym specjalistom i zdobądź stabilnego partnera biznesowego na długie lata.

 • Kontrola jakości

Kontrola jakości

Mamy bogate doświadczenie i setki tysięcy godzin przepracowanych w obszarze jakości realizując zróżnicowane projekty jakościowe w różnych branżach produkcyjnych.

Realizujemy projekty począwszy od jednorazowych akcji selekcji i reworków komponentów po całkowite wyodrębnienie procesów jakościowych gdzie nasi pracownicy są odpowiedzialni za wszystkie aspekty jakościowe.

Dowiedz się więcej
Image