Outsourcing

Outsourcing to przyznanie firmie zewnętrznej funkcji oraz zadań w ściśle określonych w umowie obszarach działania. Nasze doświadczenie w ousourcingu pracowników pozwala nam na tworzenie zespołów idealnie dobranych do potrzeb naszych klientów. Zajmujemy się także usprawnianiem procesów biznesowych oraz optymalizacją kosztów, w celu maksymalizacji zysków współpracujących z nami firm.

Outsourcing image
 • Czym się zajmujemy?

  W AQS zajmujemy się dostarczeniem pracowników do zespołów naszych partnerów biznesowych. Oferujemy również usługi i rozwiązania, mające na celu usprawnienie procesów zachodzących w firmie klienta oraz optymalizacji kosztów.

 • Za co odpowiadamy?

  Odpowiadamy za dobór specjalistów do naszego zespołu, ich szkolenia i proces wdrożeń. Zapewniamy odpowiedni ubiór, pozwolenia oraz potrzebne badania. Koordynujemy zespoły, wyznaczamy zadania, wprowadzamy procesy zarządzania i motywowania pracowników, a także rozliczamy ich z wykonywanej pracy.

 • Jak wspieramy naszych partnerów?

  Do każdego projektu oddelegujemy inżyniera, który wspiera klienta w procesach planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania pracowników oraz w pełni zarządza procesami w projekcie.

Korzyści z outsourcingu

 • obniżenie kosztów związanych z rekrutacją
 • redukcja kosztów stałych
 • lepsza organizacja pracy
 • większa elastyczność procesów produkcyjnych
 • obsługa administracyjno-kadrowa
 • zapewnienie odpowiednich zezwoleń oraz badań do pracy
 • kontrola, koordynowanie oraz rozliczanie z wykonywanej pracy
 • kompleksowość wykonywanych zleceń